کافه فرزانگان

کاش آن قدری دانش داشته باشیم که جرئت کنیم"بشنویم"

کافه فرزانگان

کاش آن قدری دانش داشته باشیم که جرئت کنیم"بشنویم"

بازنشر نوشته‌ها نگارنده را خوش‌حال می‌کند؛ نیازی به اجازه نیست.
فقط اگر جایی نوشتیدشان آدرس بدهید که بروم و بخوانم و ذوق زده بشوم.

بایگانی
محبوب ترین مطالب

بسم الله...

سلام!

توی آخرین روزهای بهمنِ نیمه‌ی دهه‌ی هفتاد خداوند من را هم واردِ بازی کرد!

راه‌نمایی و دبیرستان‌م را خوب جایی درس خواندم. مدرسه‌ای پر از "معلم" و "فکر" و "خلاقیت".

این روزها دارم روان را می‌شناسم؛ در علامه طباطباییِ تهران.

گاه‌گاهی هم مشقِ معلمی می‌کنم توی همان مدرسه‌ی‌ عزیز :)


نویسنده‌ی پست‌های کافه فرزانگان، فاطمه رحمانی‌ است؛

ان شاء الله بنده ی خداوند..